بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘گناباد’

گفتمان دینی با موضوع ‘عفاف و حجاب’ در مدارس شهرستان گنابادوتربت حیدریه

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

200010برنامه های آموزشی در قالب کاروان دین نشاط زندگی بهمت  اداره تبلیغات اسلامی در مدارس گناباد و توابع اطراف این شهرستان برگزار شد ادامه ی نوشته