خانه > خاطرات, عباسعلی فاطمی > گوشه ای از فعالیتهای قبلی و فعلی

گوشه ای از فعالیتهای قبلی و فعلی

کسب لوح تقدیر از استاندار توسط امام جمعه مشهد بواسطه مقام اول فعالیت عفاف وحجاب استان

کسب لوح تقدیر از معاون فرهنگی سازمان تبلیغات کشور و مدیر کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور بواسظه مقام اول در بین مسولین امور فرهنگی کشور
عضویت در شوری امر به معروف و نهی از منکر اداره کل تبلیغات اسلامی
نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی ر ستاد اوقات فراغت خراسان رضوی
نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی در شورای سیاستگذاری وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی ورزش خراسان رضوی
نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی در ستاد خدمات زایرین خراسان رضوی
عضو کمیته فرهنگی ستاد خدمات سفر استانداری خراسان رضوی
سرمربی صالحین سپاه ناحیه مقداد مشهد
مربی صالحین در حوزه شهید رجایی مشهد
موارد فوق در سال ۱۳۹۳ بوده ست
در سال ۱۳۹۴ بدرخواست مکتوب امام جمعه شهرستان مه ولات و تماس های مکرر معظم له به شهرستان مه ولات عزیمت نموده

*مسولیت اداره تبلیغات اسلامی مه ولات از شهریور ۹۴

 

استاد یار ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مه ولات از سال ۱۳۹۴
امام جمعه موقت شهرستان مه ولات از ۱۳۹۴
عضو ستاد نماز جمعه مه ولات از ۱۳۹۴
امام جماعت مسجد حضرت قائم شهر فیض آباد از دیماه ۱۳۹۴
امام جماعت شبکه بهداشت فیض آباد در سال ۹۵
تدریس در حوزه های علمیه خواهران و برادران فیض آباد سال ۹۴ و ۹۵
مسؤل  شوری هماهنگی تبلیغات اسلامی مه ولات از شهریور ۱۳۹۴

 


7 × = شصت سه