خانه > اهلبیت علیهم السلام, منبر > مظلومیت حضرت علی در سیره پیامبر اکرم

مظلومیت حضرت علی در سیره پیامبر اکرم

عرض کنم حضور عزیزان از قول مولا حضرت صادق(ع) این لقب صادر شده که می گوید:« ای آقا مولا امیرالمومنین من شهادت می دهم که شما اول مظلوم عالم هستی.» این لقب اول مظلوم از انجا مانده و حالا باید شرح این مظلومیت داده بشه که چرا می گویند اول مظلوم. خدا می داند شب ها و روزهای زیادی را مطرح می کند این مرد که چرا به آقا می گویند اول مظلوم.


مطی لب دیگر این است که آیا این مظلومیت تمام شده یا ادامه دارد، نگاه می کند نه این مظلومیت به اشکال مختلفی هنوز ادامه دارد.
آن زمان که امیر المومنین با پیامبر اکرم بود در برابر چشمان نازنین حضرت چقدر حسادت و بدگویی از آنجا شروع شد!
از آن روزی که امیر المومنین عرض کنم که همراه پیامبر آقا یک فضیلت برای امیر المومنین گفته می شد تو اصحاب سر و صدا می پیچید خوب اینها که عقیده شان درست نبوده. پیامبر اکرم آنها که دور و برش بودند اصحاب نامیده می شدند همه اینها خوب نبودند و همه اینها هم بد نبودند.
یک تهمتی که به ما شیعیان مزنند این است که می گویند شما شیعیان با اصحاب خوب نیستید. آقا اصحاب پیامبر اکرم این قدر زحمت کشیدند جانفشانی کردند شما شیعیان چرا با اصحاب مخالف هستید. می گویم خدا نگذرد از کسی که افترا می زند.
آقا ما در صحیفه سجادیه یک دعا داریم که حضرت سجاد و تابعین را دعا می کند امام ما یک دعا اختصاص داده به این که اصحاب را دعا می کند. ما به اینها می گوییم که ما با شما یک فرقی داریم آن این است که شما دایره اصحاب را خیلی وسیع گرفتید هر کس که پیامبر را دیده و یک اظهار ارادت هم کرده شما این را اصحاب می دانید.مثلا شما ببینید اینها ولید ابن عقبه را از اصحاب می دانند. وقتی که به اتفاق همه مفسرین اهل سنت خدا ۲ بار به این گفته فاسق این را ما چه کنیم بگوییم اصحاب. خوب این مخصوص ولید ابن عقبه است یا حالا خیلی چیزهای دیگه.
ما می گوییم آن قسمت از اصحاب که دنبال پیامبر بوده اند آنها ما خاک پاکشان را به چشم می کشیم ما با سلمان بدهستیم نعوذ بالله . کی ما با اصحاب بد بودیم. یک حدیث پیدا کرده ام حدیث عجیبی است این را بشنوید عجیب است که این را اهل سنت نقل کرده است که در یکی از روزها اصحاب در کناری نشسته بودند در یک جمعی رسول خدا دست امیر المومنین را گرفت برد اینها را در یک گوشه ای که با هم صحبت کردند. یک عده که به ظاهر قربان صدقه رسول خدا می رفتندو ایمان نداشتند این ها افتادند به حرف زدن و این جمله که یعنی پیغمبر با پسر عم خودش طولانی نجوا کرد. آقا این به سمع پیامبر رسید و خیلی کم دیده شده بود که حضرت پریشان بشود. حضرت آمد در جمع اصحاب ایستاد فرمود در مورد علی چی می گویید؟ می گویید من با او نجوا کردم، فرمود:« من با علی نجوا نکردم خدا داشت با او نجوا می کرد.» حالا شما ملاحظه می کنید که امیرالمومنین ایستاده با پیامبر حرف می زند این موج ایجاد می کند و مظلومیت تا چه حدی که ما وقتی سیره پیامبراکرم را می بینیم، می بینیم که پیامبر اکرم سیصد مورد از امیرالمومنین دفاع کرده است در مقابل کسانی که اصحاب نامیده می شدند.یا علی تو را دوست نمی دارد مگر مومن.« ولا یقلبک الا منافق»[۱]؛ من نمی دانم این احادیث را نمی دانند. باور کنید این جمله را که عرض کردم از توی کتب در می آوریم یک کتاب مستقل می شود. یا علی تو را دوست نمی دارد مگر مومن. و تو را دشمن نمی دارد مگر منافق.

مظلومیت حضرت علی در زمان خلافت

حالا از حال حیات پیامبر اکرم می گذریم . می اییم بعد از رحلت رسول اکرم از آنجا هم از خیلی چیزها می گذریم تا می رسیم که حضرت به خلافت ظاهریه می رسد. خلافت هم ظاهریه بود و هم باطنیه ولی ما از بحث باطنیه می گذریم. همان طور که در مورد حضرت علی(ع) می گویند تمام عالم را به حیرت انداخته است این آقا ولایت باطنیه داشته. خدا رحمت کند آن شاعر را که می گوید:

  • ها علی بشر کیف بشرو بهو فیه تجلی و بحر

این شعر در جهان تشیع مشهور است، اما گوینده شعر را خیلی ها نمی شناسند. در تذکره ها کم اسم برده شده. گوینده این شعر در دوره قاجار بوده به نام ملا دهروی که اهل خوی آذربایجان بوده.
میگه همان شب که این شعر را گفتم در خواب دیدم حضرت سید انبیا فرمود ملا دهروی در مورد ابن عمم چه گفتی؟ گفتم: آقا عرض کردم ها علی بشر کیف بشر . دیدم که پیامبر احمد سر به زیر انداخت با تعجب سه مرتبه گفت کیف بشر. واقعا یک بشری است که همه عالم را به حیرت انداخته. نعوذ بالله ما که اهل غلو یا انحراف نیستیم. مطهر است ولی فوق العاده است نمایش دهنده اسماء الهی بشری که همه را به حیرت انداخته و از یک عالم سنی می پرسند که ماتقالوا فیه علیا در مورد علی چی میگویی ؟ می گوید چه بگویم در وصف کسی که دشمنان از بغض و حسد فضایل او را کتمان کرده اند و دوستان از ترس و وحشت فضایل او را کتمان کردند.
اما می گوید از بین این دو کتمان آن قدر فضیلت منتشر شده است که مغرب و مشرق را پر کرده است. یک جمله بگم ببین این بغض و حسد به کجا رسیده است معاویه از آن آدم هایی که به عنوان استاندار فرماندار بازخواست می کرده که از علی بدگویی می کنید یا نه.
در سخنرانی هایتان ناسزا می گوید یا نه. یک نمونه عجیب پیدا کرده ام. این صحیح مسلم دومین کتاب اهل سنت است اول بخاری بعد مسلم. بخاری شارح زیاد داشته. مسلم را کمتر کسی شرح کرده است . مسلم یک روایت نقل می کند می گه که سعد ابن ابی وقاص دو تا پسر داشته یکی اسمش عامربوده و یکی عمر بوده. این عمر همان عمری است که آمد کربلا معروف به عمر ابن سعد. یک پسر داشته که عامر نام داشت. خلاصه عامر آمد بین مردم گفت از پدرم چیزی شنیدم مردم گوش دادند گفت که معاویه عمر را در یک جا امیرش کرد.
عمر یک مدت مراقبت کرد دید مثل اینکه سعد ابن امیر بدگویی و ناسزا نمی کند آقا مخصوصا او را طلبید. آقا این فرماندار مجذوب خودش را خواست معاویه. گفت:« مایمنعک ان تسب ابا تراب.» چه چیزی مانع می شودکه تو به علی ناسزا نمی گویی.
گفت من از علی چیزهایی می دانم مادامی که آنها تو ذهنم است نمی توانم ناسزا بگویم. گفت آنها چیه گفت گفت یکی این است که تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی. یکی این است. دیگر اینکه که در آن جنگی که حضرت فرمود فردا پرچم را به دست مردی می دهم مردی که خدا و رسولش او را دوست می دارد و او هم خدا و رسولش را دوست می دارد. منتظر شدیم گردن کشیدیم که این مرد چه کسی خواهد بود.میگه یک دفعه دیدیم علی آمد پرچم را دادند دست او.
مردم تکان خوردند عامر ابن سعد آمد بین مردم این را گفت مردم تکان خوردند عجب پس معاویه به چه جراتی ناسزا می گفته. مسلم گفت است یک عده گفته اند ما باید برویم یک بار دیگر از خود عامر دوباره بپرسیم.
رفتند عامر را پیدا کردند گفتند راستی این را واقعا از پدرت شنیدی یا از کس دیگر. گفت با این دوگوشم شنیدم والا این دو گوشم کر شود.مسلم وقتی این حدیث را آورده می بینه برای معاویه خیلی بد شد آقا یک شرحی کرده است که نمی دانم آدم چی بگه به اینها.
اینها مردم را عقب نگه داشتند. به هر حال این را به عنوان یک نمونه کوچک آوردم. اما ابن ابی الحدید یک تفسیر زیبا آورده می گوید شخصیت امیرالمومنین مانند شیشه عطر بود دشمن ها خواستند شیشه را بشکنند نمی دانستند که اگر شیشه را بشکنی تازه عطرش بلند می شود. تازه این حرف به همه جا رسید. بالاخره سخن را به جایی برسانم جمع بندی کنم.
از زمان رسول خدا اجمالا شروع کردیم تا می رسیم به خلافت ظاهریه آقا این ۴ سا ل و چند ماه چه کردندبا امیرالمومنین امروز جنگ جمل است فردا نهروان . یک مشت اوباش در مقابل امام زمان بایستند و با او این چنین رفتار کنند.
من شنیده بودم که احمد شوقی این شعر را گفته است. احمد شوقی ملک الشعرای مصر بود در زمان خودش. حالا بالاخره این دیوان او که چاپ شده است.چهار جلد است این در اختیار من بوده است.این چهار جلد را ما زیر و رو کردیم دیدم این بیت شعر در آن نیست. رفتم دیدم سنی دیگری این بیت را در جای دیگری آورده و در دیوانش نیاورده. میگه ای کوه علم، ای کوه عظمت، ای کوه صبر امیرالمومنین.
میگه تمام مصیبت های تو یک طرف آنان جمل را پی ریزی کردند با تو چه کردند. حالا این که بالاخره منتهی میشه به مظلومیت آقا امیرالمومنین. آقا اسم امیر المومنین را با این اسم های ظلمانی ذکر کردن اصلا صلاح نیست اما چه کنم می دانید خوارج رفته اند یک جلسه بر کشته های نهروان گریه کردند و گفتند باید سه نفر را بکشیم امیرالمومنین(ع) ، معاویه و عمرو عاص.
آقا هر کدام از اینها یک ماموریت پیدا کردند عرض کنم که ابن ملجم مامور شد جسارت کند به امیرالمومنین. دو نفر هم مامور شدند یکی به معاویه و یکی هم به عمرو عاص. آن کسی که مامور شد معاویه را بزند این شمشیر را انداخت ران معاویه زخمی شد رفتند طبیب آوردند نگاهی کرد و گفت مداوای تو دو تا راه دارد یک راهش این است که یک شربتی به تو بدهیم و یک راه دیگه این است که اینجا را بسوزانیم داغ بگذاریم گفت طاقت سوزاندن را ندارم چرا شربت را به من نمی دهی. گفت اگر این شربت را به تو بدهیم عوض دستت قطع می شود. معاویه گفت دست را می خواهم چه کنم. یزید برایم بست است دیگر . من همان شربت را می خورم بس است. از آن طرف عمرو عاص به مسجد نرفته بود. یک کسی را فرستاد به جای خودش به نام خارجه این رفت به جای او نماز صبح بخواند آنها هم آمدند خیال کردند عمرو عاص است زدند آن بدبخت را کشتند. یک وقت آدم حبیب ابن مظاهر می شود یک وقت به جای عمرو عاص می شود. حالا این خارجه هنوز زنده بود آوردن پیش عمروعاص.به عمروعاص گفت تو مرا کشتی، تو مرا فرستادی، از این گفت و گوها پیداست که قضیه چیز دیگر است و تصادفی نبوده. در هر حال خارجه هم کشته شد و بردند و دفنش کردند. جالب این است که یک شاعر اندلسی سنی پیدا کردم که این یک قصیده طولانی گفته که یک بیتش این است:

  • یا لیتها اذ سجت امربه خارجة سب علیابمن شاعت من البشری

ای کاش که آن شب روزگار خارجه را فدای عمروعاص کرد، آن شب همه را فدای علی می کرد. آقا دلم شکست یک دفعه احساس کردم عاطفه ام بر احساسم غلبه کرد. دلم شکست گفتم چطور شد که مولای ما به شهادت رسید! آن یکی رانش زخم شد رفت و مداوا شد آن یکی اصلا به مسجد نرفت جان به سلامت برد. اینها همه معجزه امام ما بود می دانید چرا؟ اگر آن دو پلید سر آن نماز ریایی و دروغین کشته می شدند قداست شهادت در محراب آلوده می شد. می گوید سزاوار است که امامان در جایی به دنیا بیایندکه قبله مومنین است. خوب اینها که اهل این دنیا نبودند اینها به خاطر من و شما دوام آورده بودند توجه کردید.

ذکر مصیبت

بله امیرالمومنین نور است، متصل به غیب است، حالا روزگار آمده یک مشت اوباش آمدند جلویش ایستادند می گویند که ما خون فلان کس را می خواهیم. حالا وقتی که آقا را آوردند در بستر انداختند می دانید که حالش دگرگون شد. بعد حالش یک قدری به حال معمولی برگشت جمله ای دارد که جگر انسان آتش می گیرد شنیدنی است. می گوید حارب به کسی می گوید که شب در بیابان تشنگی بر او غلبه کرده دوم اینکه خطرهایی که شب آدم را تهدید می کند در روز تهدید نمی کند. به هر سمتی که برود مردد است که کجا برود این آدم امید از زندگی بریده، یتیمی فرزندان را مجسم کرده است، یک مرتبه می بیند صدای اب گوش او را نوازش می دهد این چه حالی پیدا می کند. امیر المومنین می گوید وقتی پسرم آمد آنقدر شاد شدم مثل تشنه سر گشته بیابان که یک دفعه به چشمه برسد. از این زیبا تر نمی شود. وقتی ضربه به فرق مبارکش آمد یک دفعه چشمش را باز کرد دید ابن ملجم این جنایت را مرتکب شده است فرمود نگذارید این فرار کند و بالاخره گرفتند آوردند نگاهش به سمتش بود گفت من امام بودم برای تو این چه جنایتی بود.اما ببینید اسم رحمان و رحیم اینجا مجسم شده است. نگاه کرد به صورت حضرت مجتبی گفت: فرزندم اگر این قاتل من است با او مدارا کن. در محراب شهادت به خاک افتاده دارد سفارش قاتل را می کند. چقدر کریم هستند این خاندان! می گویند شب در منزل دخترش افطار مهمان بود.یک افطار خیلی مختصر. خلاصه تا اینکه آمد عازم مسجد شود، دید مرغابی های منزل دخترش جلویش را گرفتند همان جا ایستاد و گفت دخترم این ها را یا آزاد کنید یا اگر بنا است که نگه دارید سیرشان کنید. اقا اینها آمدند جلوی آقا را گرفتند شروع کردند به سر وصدا کردن. آمدند یک عده اینها را از دور آقا دور کردن، فرمود اینها را رها کنید. بردند آقا را در بستر قرار دادند مصیبت تو بر ما خیلی سنگین است اما من اینجا یک جمله ای می خواستم اجازه بگیرم از خود شما.می گویند اینجا سفارش دشمن را می کنی سفارش حیوانات را می کنید. شما فکر ترک این دشمن را می کنید اما در کربلا ترس و وحشت نازدانه های حسینت را نکردند. «السلام علیک یا امیرالمومنین».

حجه الاسلام فاطمی نیا

گوشه ای از مظلومیت امام علی علیه السلام (۱)

تاریخ انسانیّت، مظلومی چون امام امیرمؤمنان علی علیه السلام به خود ندیده است، اگر شرائط و اوضاع زندگانی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام را همانگونه که بوده بررسی کنیم، این حقیقت برای همه مجسم خواهد شد. زیرا: او نخستین
گوشه ای از مظلومیت امام علی علیه السلام (1)
نویسنده: حسین تهرانی
«السلام علیک یا ولی الله اشهد انّک انت اول مظلوم، و اول من غصب حقه صبرت و احتسبت حتی اتاک الیقین».
تاریخ انسانیّت، مظلومی چون امام امیرمؤمنان علی علیه السلام به خود ندیده است، اگر شرائط و اوضاع زندگانی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام را همانگونه که بوده بررسی کنیم، این حقیقت برای همه مجسم خواهد شد. زیرا: او نخستین کسی بود که بعد از حضرت خدیجه کبری علیهم السلام به ندای آسمانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لبیک گفت و در همان ابتدای بعثت به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد، و اول کسی بود که به حضرت در نماز اقتدا کرد و تا چند سال تنها علی و خدیجه علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز می خواندند و «لا اله الا الله، محمّد رسول الله» می گفتند.
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام اولین کسی بود که همه جا چون سایه همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و از حضرتش دفاع می کرد و جلوی آزار قریش و مستهزئین را می گرفت.
او تنها کسی بود که در «یوم الانذار» به ندای مولایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبیک گفت و آشکار در برابر چهل نفر از بستگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و اعلان وفاداری کرد و در همان جا مورد تمسخر ابولهب ها قرار گرفت.
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام تنها کسی بود که در «شعب ابوطالب» چون پروانه به دور شمع وجود پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گشت و از آن بزرگوار پاسداری می کرد و خواب را در آن جا بر خود جایز نمی شمرد و تا سه سال این برنامه ادامه داشت.
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام اولین مهاجر اسلام است که با حضرتش به طائف هجرت کرد، و در آنجا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدف سنگ های دشمنان اسلام قرار گرفتند.
او تنها کسی است که در «لیله المبیت» به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوابید و بدون هیچ ترس و هراسی جانش را در خطر مرگ قرار داد، به امید آنکه جان جانان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مصون بماند و پس از آن شب هم با تمام مردانگی و شجاعت در مسجدالحرام آمد و دیون پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ادا و امانت های مردم را برگرداند و عهود حضرت را وفا کرد و با فواطم (فاطمه زهرا، فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر زبیر) رهسپار مدینه شد و در هجرت به مدینه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شریک و به وی ملحق گردید.
در تمام جنگ های کوچک و بزرگ مربوط به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها مرد میدان جنگ، امام امیرمؤمنان علی علیه السلام بود، که مردانه می جنگید. حتی در بعضی از جنگ ها ده ها جراحت و زخم بر بدنش وارد شد، ولی در عین حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تنها نگذاشت، اگر چه همه فرار کرده بودند و صحنه کارزار را خالی گذاشته بودند.
او تنها کسی بود که در هر صحنه نبردی که حاضر می شد، دشمنان به خود می لرزیدند و مسلمانان روح امید و پیروزی در کالبدشان دمیده می شد.
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام تنها کسی بود که پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم بهترین زنان عالم، و فاطمه زهرا علیها السلام را به ازدواج او در آورد و ده ها بار او را به عنوان وزیر، جانشین و امام بعد از خودش به مردم معرفی کرد. اما با این همه می بینیم که او کسی است که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همان لحظه ای که خبر شهادت آن حضرت به گوش ها می رسد و طبق وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خانه مشغول تجهیز غسل و کفن و نماز و دفن پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، حق مسلّمش ضایع می شود و خلافت را غصب می نمایند و آن حضرت را به مدت ۲۵ سال خانه نشین می کنند و درب خانه اش را می سوزانند و همسرش را مقابل چشمان خود و فرزندانش می زنند و محسن را در رحم همسرش می کشند. وارث همسرش (فدک) را از او می گیرند و با شعار «نحن معاشر الانبیاء لانورث درهماً و دیناراً» وجهه شرعی به آن خیانت می دهند و خلاصه همه زحمات آن حضرت با توجه به سفارشاتی که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره او نموده بود را چند روزه پاداش دادند و آن سرچشمه فضایل و کمالات و باب مدینه علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آن بحر موّاج خروشان الهی را به مدت ربع قرن خانه نشین کردند و نگذاشتند که حقایق اسلام را به مردم برساند و سینه پرعلم و آگاهی و فکر دوراندیش و تیزبینش را به کار کشاورزی و جزئی واداشتند. آیا مظلومیت بیش از این متصوّر است؟!
آیا مظلومیت از این بیشتر می شود که خود می فرمود:
«فصبرت و فی العین قذی و فی الحق شبحی اری تُراثی نهبا(۱) …»
«صبر کردم در حالی که به کسی می ماندم که خاشاک چشمش را پر کرده و استخوان راه گلویش را گرفته و با چشم خود می دیدم که میراثم (حکومت) را به غارت می برند…».
و در بیان دیگر فرمود:
«ما زلت مظلوماً منذ قبض الله تعالی نبیّه الی یوم الناس(۲)».
«روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدرود حیات گفت و قبض روح شد تا امروز همیشه مظلوم هستم».

مظلومیت امام امیرمؤمنان علی علیه السلام در احادیث

۱) حاکم نیشابوری از حیان اسدی روایت کرده است که امام امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود:
«ان الامه ستغذر بک بعدی و انت تعیش علی ملّتی، و تقتل علی سنّتی، من احبّک احبّنی و من ابغضک ابغضنی، و انّ هذه ستخضب من هذا، یعنی لحیته من رأسه»(۳)
«ای علی! امت به زودی بعد از من به تو حیله و غدر می کنند، و زندگانی تو بر ملّت و آیین من است و برای (حفظ) سنت من می جنگی، ای علی! هر کس که تو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است و هر کس که با تو دشمنی بکند با من دشمنی کرده است، همانا به زودی محاسن تو از خون سرت رنگین می شود».
۲) یکی از روزها امام امیرمؤمنان علی علیه السلام برای مردم سخن می گفت، مرد عربی وارد مجلس شد و می گفت: وای از ظلمی که به من شده است؟ امام علیه السلام فرمود: «جلو بیا» وقتی که آن مرد عرب نزدیک امام علیه السلام آمد، آن حضرت فرمود:
«لقد ظلمت عدد المدد و الوبر».(۴)
«ای مرد عرب! به اندازه شن ها و ریگ ها و کرک حیوانات به من ظلم شده است».
۳) در حدیث دیگری آمده است که:
عربی در مسجد کوفه بر امام امیرمؤمنان علی علیه السلام وارد شد و گفت: مظلومم! حضرت به او فرمود: «جلو بیا» مرد عرب جلو آمد. فرمود: «چه می گویی؟» گفت: یا امیرالمؤمنین مظلومم! فرمود: «باز هم جلو بیا» مرد عرب جلو آمد، به قدری که حضرت دست خود را روی زانوی او گذاشت و فرمود:
چیست آن ظلمی که بر تو شده است؟
مرد عرب از ظلمی که بر او شده بود لب گشود و شکایت کرد، سپس حضرت فرمود:
«ای مرد عرب! من از تو بیشتر مورد ظلم قرار گرفته ام، به من به مقدار خاک ها و موهای حیوانات ظلم شده است، خانه ای در عرب نیست، جز اینکه مظلمه من بر آنهاست. من همیشه مظلوم بوده ام تا همین جا که نشسته ام(۵)».
۴) در روایتی نقل شده که پیامبراسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«یا علی! اتّق الضغائن التی فی صدور من لا یظهرها الا بعد موتی اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون».
«ای علی! بترس از حقه ها و کینه هایی که در سینه افرادی هست که تا من زنده ام اظهار نمی کنند و پس از مرگ من، آن کینه ها را اظهار خواهند کرد. خداوند آنها را لعنت می کند و تمام لعنت کنندگان عالم آن ها را لعن خواهند کرد».
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرد به گریه کردن، کسی عرض کرد: برای چه گریه می کنید؟ فرمود:
«اخبرنی جبرئیل انهم و یظلمونه و یمنعونه حقّه و یقاتلونه و یقتلون ولده و یظلمونهم بعده(۶)».
«جبرئیل مرا خبرداده که آن قوم به او ظلم می کنند و از حق خودش او را منع می کنند، و با او می جنگند، بچه هایش را می کشند، و در حق فرزندان پس از خودش هم ستم روا می دارند».
ابن ابی الحدید در این خصوص، تعبیر زیبایی دارد و می گوید:
«رسم عرب بر این بود که هرگاه کسی از آنها کشته می شد انتقام خون او را باید از قاتلش می گرفتند، و اگر آن قاتل می مرد یا نمی توانستند خون مقتول را از او مطالبه کنند، از کسی که به او از همه نزدیک تر بود، انتقام می گرفتند. این عادت سیئه و این روش احمقانه در مورد پیغمبر و علی [علیهم السلام] هم مصداق پیدا کرد، زیرا که رسول خدا [صلی الله علیه و آله و سلم] برای پیشبرد اسلام هر خونی از ناپاکان که مانع و سدّ راه خدا بودند بوسیله شمشیر علی [علیه السلام] و دیگران ریخت، و چون نتوانستند از پیامبرخدا [صلی الله علیه واله و سلم] انتقام بگیرند، تمام عقده ها و کینه های خود را، در برابر خون ناپاک اجداد مشرک خود، بر سر علی [علیه السلام] ریختند و از او انتقام گرفتند، زیرا کسی غیر از علی بن ابی طالب [علیه السلام] به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم] نزدیک تر نبود تا بتوانند آن خون های ناپاک را انتقام بگیرند لذا بغض ها، عداوت ها و کینه های درونی ۲۳ ساله بعثت تا وقت بدرود حیات گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر سر علی [علیه السلام] خالی کردند آنچه که نباید می کردند».(۷)
باز ابن ابی الحدید می گوید:
«از ابی جعفر یحیی بن ابی زید سؤال کردم: من تعجب می کنم که چطور شد با آنکه دل های عرب از کینه علی [علیه السلام] شعله ور بود باز هم علی[علیه السلام] زنده ماند و توانست سی سال پس از رسول خدا [صلی الله علیه و آله و سلم] بماند و آنها او را نکشتند؟
در پاسخ به من گفت: آری علی[علیه السلام] مشی خود را عوض کرد، شمشیر را کنار گذاشت و در خانه نشست و سر برخاک نهاد و مشغول نماز و عبادت شد و مانند بیابان گردان و راهبین گردید، و مردم رفتند به سراغ آنهایی را که انتخاب کرده بودند، و آنها هم انگیزه های برای قتل علی [علیه السلام] نداشتند. لذا علی [علیه السلام] مصون و محفوظ ماند، و اگر نبود این حالت، او کشته می شد».(۸)

مظلومیت امام امیرمؤمنان علی علیه السلام در قضیه سقیفه بنی ساعده

از جمله مظلومیت های امام امیرمؤمنان علی علیه السلام این بود که بعد از شهادت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم عده ای انگشت شمار جلسه ای در سقیفه بنی ساعده تشکیل دادند و حق مسلّم آن حضرت را غصب کردند و تمام امتیازات او را نادیده انگاشتند، که آن حضرت پس از گذشت ۲۵ سال از ماجرای سقیفه، در یکی از خطبه هایی که پس از خبر شهادت محمد بن ابوبکر (حاکم مصر به دست ایادی معاویه به وقوع پیوست) ایراد نمود، پرده از این حقیقت برمی داشت و چنین فرمود:
«فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، فضننت بهم عن الموت، و اغضیت علی القذی، و شربت علی الشّجی، و صبرت علی اخذ الکظم و علی اَمرَّ من طعم العلقم(۹)».
«نگاه کردم دیدم که برای گرفتن حق خود یاوری جز خاندان خویش ندارم و اگر اقدام می کردم همه کشته می شدند و لذا به مرگ آنان راضی نشدم، چشم های پر از خاشاک را فرو بستم، و با همان گلویی که گویا در آن استخوانی گیر کرده بود [جرعه حوادث] را نوشیدم، و با اینکه تحمل گلو گرفتگی و نوشیدن جرعه حوادث از حنظل هم برای من تلخ تر بود، اما شکیبایی کرده و صبر نمودم».
این عبارت اگرچه خیلی کوتاه و مختصر است اما حکایت از عمق فاجعه و شدت ناراحتی آن حضرت در دوران پس از شهادت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم را می کند. و اینطور نبوده که حضرت بگذارد حقّش را به راحتی به یغما ببرند و او ساکت باشد، بلکه او می بیند که یار و یاوری ندارد تا به کمک آنان حق خود را پس بگیرد.
بنابراین اگر کسانی مانند ابن ابی الحدید که می گویند:
«علی علیه السلام اولی و احق به خلافت بود اما او به خاطر مصلحتی که می دید دست از خلافت کشید». در جوابشان همین سخن بالا کافی می باشد، یعنی آن حضرت دست از خلافت نکشید، بلگه نگذاشتند که به خلافت برسد، و یار و یاوری هم نداشت که این خلافت را بدست بگیرد و چون بر اسلام که عزیزتر از جانش بود می ترسید، سکوت اختیار کرد. شاهد بر این مدعا آنست که عمر برای کنار زدن امام امیرمؤمنان علی علیه السلام و محکم شدن خلافت ابوبکر کمال کوشش را نمود و همه آنهایی را که احتمال می داد که مخالف با ابوبکر باشند را سرکوب کرد. که ابن ابی الحدید به این حقیقت اعتراف نموده و می گوید:
«عمر همان کسی است که پایه های خلافت ابوبکر را محکم کرد، و مخالفین او را در هم شکست، او بود که شمشیر زبیر را هنگامی که از غلام کشید و گفت خلافت باید به اهلش برسد، شکست، و نیز به سینه مقداد کوبید، و سعد بن عباده را در سقیفه زیر لگد گرفت و گفت: سعد را بکشید که خدا او را بکشد، و نیز بینی حباب بن منذر را له کرد، و او بود که هاشمیون را که در خانه فاطمه [علیها السلام] پناهنده شده بودند تهدید کرد و آنان را از خانه خارج نمود و اگر او نبود کار ابوبکر و امور او روبراه نمی گردید».(۱۰)
پس ملاحظه نمودید که هر کسی که اظهار یاری با امام امیرمؤمنان علی علیه السلام را می کرد، یا احتمال می دادند که می خواهد امام امیرمؤمنان علی علیه السلام را یاری کند، سرکوب کردند و در جامعه او را مفتضح می نمودند و با برچسبهای گوناگون او را از صحنه خارج کردند، تا امام امیرمؤمنان علی علیه السلام تنها بماند و نتواند ادعایی نسبت به حق خود بنماید.

نمونه ای بارز از مظلومیت امام امیرمؤمنان علی علیه السلام

بارزترین صورت مظلومیت امام امیرمؤمنان علی علیه السلام آن بود که پس از شهادتش در شرق و غرب حکومت امویین به مدت چهل سال، منابر اسلام جای سبّ و شتم آن حضرت شده بود، و در خطبه های نماز جمعه بدترین و زشت ترین اهانت ها را به مقام شامخ سید الوصیین، امام المتقین، پسر عمّ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، زوج فاطمه زهرا علیها السلام و ابوالسبطین، علی بن ابی طالب علیه السلام می کردند، نه از خدا می ترسیدند و نه از خلق خدا خجالت می کشیدند، و با کمال وقاحت بدترین دروغ ها را درباره اش روا می داشتند، تا جایی که این عمل شیطانی به صورت یک سنّت الهی جلوه کرده بود و نمازی به پایان نمی رسید مگر آنکه در دعاهایشان لعن و سبّ به آن مجسمه علم و تقوا می نمودند.
امام امیرمؤمنان علی علیه السلام در یک خبر غیبی به این واقعه اسفبار اشاره کرده است و به یاران و شیعیان هشدار داده است، آنجا که می فرماید:
«اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رجب البعلوم، مندحق البطن، یاکل ما یجد، و یطلب ما لا یجد، فاقتلوه، الا و انه یسامرکم بسبّی و البراءه منّی، فامّا السّب فسبّونی، فانه لی زکاه، و لکم نجاه و اما البرائه فلا تتبرّا منّی، فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره(۱۱)».
«آگاه باشید که پس از من مردی با گلوی گشاده و شکمی بزرگ بر شما مسلط می شود که هر چه بیابد می خورد، و به دنبال آن چیزی را که ندارد، بدست می آورد، او را بکشید ولی هرگز نمی توانید او را به قتل برسانید! آگاه باشید که به زودی او شما را به بیزاری و بدگویی نسبت به من وادار می کند، شما برای نجات خود در برابر دشمن مرا بدگویی کنید، که برای من پاکی به بار می آورد و برای شما نجات خواهد بود، اما از من بیزاری و برائت هرگز مجویید که من بر فطرت توحید متولد شده ام و در ایمان و مهاجرت از همه پیش قدم تر بوده ام».

بخشنامه معاویه در مورد سبّ و لعن به امام امیرمؤمنان علی علیه السلام

معاویه در زمان حکومت خویش بر فراز منبر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را لعن کرد(۱۲) و به تمام عمّال خود که در بلاد اسلامی مستقر بودند نوشت که بر فراز منبرها آن حضرت را لعن نمایند(۱۳).
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«من سبّ علیّاً فقد سبّنی، و من سبّنی فقد سبّ الله و من سبّ الله اکبّه الله علی منخریه فی النّار»(۱۴)
«کسی که علی علیه السلام را دشنام بدهد، مرا دشنام داده و کسی که مرا دشنام بدهد، خدا را دشنام داده، و کسی که خدا را دشنام بدهد، خدا او را به رو در آتش جهنم می افکند».
«ابن حجر عسقلانی» در کتاب «تهذیب التهذیب» که از کتب معتبر اهل سنت است، چنین آورده:
«دشنام دهندگان به صحابه پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] دجّال و ملعونند(۱۵)».
حال ما از ایشان می پرسیم:
آیا امام امیرمؤمنان علی علیه السلام صحابی پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم نبود؟ آیا آن حضرت خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلیفه منتخب مردم نبود؟ پس چرا معاویه ای که شما او را مجتهد و محترم می شمارید، به این صحابی و برادر با جان برابر نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دشنام می داد و مردم را نیز به لعن و ناسزا گفتن به آن حضرت وادار می کرد؟ آیا اگر دیگران به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم دشنام بدهند، دجال و ملعونند اما معاویه و عمروعاص و ابوهریره و امثال آنها هرچه که به امیرمؤمنان علی علیه السلام ناسزا بگویند هیچ اشکالی ندارد؟!!

جنگیدن با خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

معاویه به جنگ با خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی امام امیرمؤمنان علی علیه السلام برخواست و آتشی از جنگ بپا کرد که سپاهیان او را در جنگ صفین ۲۵ هزار نفر از اصحاب حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام را به شهادت رساندند که جمعی از آنان از صحابه باوفای پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و سلم بودند.(۱۶) مانند عمّار یاسر، صحابی بزرگ و جلیل القدر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خود اهل سنت، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که آن حضرت فرمود:
«تقتله الفئه الباغیه»(۱۷).
«عمار را قوم ستم پیشه کشتند».
یک بار یکی از سپاهیان معاویه به هاشم مرقال (از اصحاب امیرمؤمنان علی علیه السلام) گفت:
«جنگ ما با شما به این دلیل است که دوست شما علی[علیه السلام] نماز نمی خواند و خود شما هم نماز نمی خوانید»(۱۸).
و این در حالی است که خود معاویه وقتی که بر گردن مسلمین سوار شد علناً بر فراز منبر اعلام کرد که جنگیدن من با شما به خاطر این نبود که شما نماز بخوانید و زکات بدهید و حج بروید، بلکه فقط می خواستم که خلیفه شما بشوم و بر گردن شما مسلّط شوم.(۱۹)

تلاش برای مخفی کردن و نابود ساختن فضائل امام امیرمؤمنان علی علیه السلام

یکی از فضائل و خصوصیاتی که امام امیرمؤمنان علی علیه السلام را بر همه امت اسلامی برتری داده و او را از میان دیگران ممتاز ساخته است، این است که آن حضرت اولین کسی است که به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده و چندین سال، پیش از همه با آن حضرت نماز خوانده است.
«ابن عساکر» در کتاب « تاریخ مدینه دمشق» در باب فضائل امام امیرمؤمنان علی علیه السلام این حدیث را نقل می کند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«ملائکه، هفت سال بر من و علی صلوات می فرستادند، چرا که همراه من کسی غیر از او نماز نمی خواند(۲۰)».
احادیث صحیحی که در این باره از کتب اهل سنت رسیده آن قدر زیاد است که قابل حساب و شمارش نیست و در این مختصر جای نقل همه آنها نیست. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم در موارد بسیار، مکرر می فرمود:
«علی علیه السلام اولین کسی است که به من ایمان آورده است».
علمای رجال اهل سنت همگی این حادیث را از نظر سند، صحیح و معتبر می دانند و ما از میان آن همه احادیث، علاوه بر حدیثی که از کتاب «تاریخ مدینه دمشق» نقل کردیم، به بیان حدیثی که در چندین کتاب معتبر آنها نقل شده، اکتفا می کنیم:
حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک علی الصحیحین»، خطیب بغدادی در کتاب «تاریخ بغداد» و ابن عبدالبرّ در کتاب «الاستیعاب» چنین آورده اند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«اولین کسی که از میان شما در حوض کوثر بر من وارد خواهد شد، همان کسی است که به عنوان اولین فرد ایمان آورد و او علی بن ابی طالب علیه السلام است(۲۱)».
همچنین بسیاری از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل «انس بن مالک»(۲۲)، «زید بن ارقم»(۲۳)، «عبدالله بن عباس»(۲۴)، و «عمر بن الخطّاب»(۲۵) که همگی نزد اهل سنت مورد احترام هستند و جایگاهی ویژه دارند، این روایات را نقل کرده اند و اعتراف نموده اند که امام امیرمؤمنان علی علیه السلام اولین کسی بودند که به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده اند.
حال با توجه به اینکه این حدیث از چنین راویانی نقل شده است و رجالیون اهل سنت هم همگی این احادیث را از نظر سند صحیح و معتبر می دانند ولی در عین حال «ابن کثیر» که یکی از علمای اهل سنت است در کتاب «البدایه و النهایه» در جلد هفتم، حدیث فوق الذکر را نقل می نماید مبنی بر اینکه امام امیرمؤمنان علی علیه السلام اولین شخصی است که اسلام آورده و اولین فردی است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نماز گزارده است. او بعد از نقل این حدیث می گوید:
«این روایت به هیچ وجه از هر طریق هم که باشد صحیح نیست».
مهم تر آنکه در همان کتاب در ادامه سخن خود می گوید:
«احادیث بسیاری وارد شده که علی [علیه السلام] اولین مسلمان امت است اما هیچ یک از این احادیث نمی تواند صحیح باشد(۲۶)».
حال باید از «ابن کثیر» پرسید:
اگر روایات بسیاری وارد شده که امام امیرمؤمنان علی علیه السلام اولین مسلمان امت است و اگر از صحابه معروف این سخن نقل شده است، پس چرا آن را انکار نموده و حدیث را غیر صحیح می دانید؟!!
آیا علمای اهل سنت که این روایات را در کتابهای خود نقل کرده اند و آن را صحیح دانسته اند، همه دروغگو و کذاب بوده اند؟!!
آیا ابن عباس که تمام علمای اهل سنت از او به عنوان یک صحابی جلیل القدر نقل می کنند دروغگو و کذاب بوده است؟!!
آیا عمر بن الخطّاب که شما او را خلیفه دوم می دانید و او خود این حدیث را از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده، به دروغ این حدیث را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده است؟!!
یا اینکه فقط چون این یک فضیلت از فضائل امام امیرمؤمنان علی علیه السلام می باشد، نقل آن درست نیست و باید به هر وسیله و از هر راهی که هست آن را نابود کرد و پنهان ساخت؟!!

سؤال دیگر:

این اعمال تعصّب و انکار کردن یک قضیه مسلم و معروف تاریخی، آن هم بدون هیچ دلیلی نشانه چیست؟ آیا این کار، بسیاری از نوشته های تاریخی ابن کثیر و امثال او را زیر سؤال نمی برد؟
کسی که یک چنین واقعه مشهور و معروفی که جای هیچ شک و تردیدی در آن نیست را انکار نمی نماید، دیگر چه اعتباری به حرفها و نوشته های او هست؟! و از کجا معلوم که آنها هم مثل همین نوشته او نباشد؟!

پی نوشت ها :

۱٫نهج البلاغه، خطبه ۳٫
۲٫ شافی، سید مرتضی، ج۳، ص ۲۲۳؛ سفینه البحار، محدث قمی، ج۲، ص ۱۰۸، ماده «ظلم».
۳٫ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۱۴۲؛ کنزالعمال، متّقی هندی، ج۶، ص ۱۵۷٫
۴٫ همان.
۵٫ خرائج، راوندی، ج۱، ص ۱۸۰٫
۶٫ بحارالانوار، ج۲۸، ص ۴۵٫
۷٫ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۳، ص ۳۰۰٫
۸٫ همان، ج۱۳، ص ۳۰۱٫
۹٫ نهج البلاغه، خطبه ۲۶٫
۱۰٫ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱، ص ۱۷۴٫
۱۱٫ نهج البلاغه، خطبه ۵۷٫
۱۲٫ عقد الفرید، ابن عبد ربّه، ج۴، ص ۳۶۶؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱، ص ۳۵۶؛ و ج ۳، ص ۲۵۸٫
۱۳٫ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۴، ص ۵۶٫ صحیح مسلم، ج۲، ص ۳۶۰؛ صحیح ترمذی، ج۵، ص ۳۰۱، ح ۳۸۰۸؛ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۱۰۹؛ تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ترجمه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام ج۱، ص ۲۰۶ ح ۲۷۱ و ۲۷۲؛ خصائص امیرالمؤمنین علیه السلام، نسائی، ص ۴۸، و ۸۱؛ نظم دررالسمطین، زرندی الحنفی، ص ۱۰۷؛ کفایه الطالب، کنجی الشافعی، ص ۸۴-۸۶؛ مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام، خوارزمی الحنفی، ص ۵۹؛ اسدالغابه، ابن اثیرالجرزی، ج۱، ص ۱۳۴، و ج ۴، ص ۲۵-۲۶؛ الاصابه، ابن حجر عسقلانی، ج۲، ص ۵۰۹؛ عقد الفرید، ج ۴، ص ۲۹؛ وقعه صفین، نصر بن مزاحم، ص ۸۲ و ۹۲؛ تذکره الخواص، سبط بن الجوزی الحنفی، ص ۶۳؛ و … .
۱۴٫ نوراالابصار، شبلنجی، ص ۱۰۰؛ ینابیع الموده، قندوزی حنفی، ص ۲۰۵؛ ذخائر العقبی، ص ۶۶؛ مناقب علی بن ابی طالب علیهما السلام، خوارزمی الحنفی، ص ۸۱ و ۸۲؛ مناقب علی بن ابی طالب علیهما السلام ابن مغازلی الشافعی، ص ۳۹۴، ح ۴۴۷؛ کفایه الطالب، کنجی الشافعی، ص ۸۳؛ اخبار الشعراء الشیعه، مرزبانی، ص ۳۰؛ فصول المهمه، ابن الصباغ المالکی، ص ۱۱۱؛ ریاض النضره، ج۲، ص ۲۱۹؛ فرائد السمطین، ج۱، ص ۳۰۲، ح ۲۴۱؛ نظم دررالسمطین، زرندی، ص ۱۰۵؛ و …
۱۵٫ تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، ج۱، ص ۴۴۷٫
۱۶٫ البدایه و النهایه، ج۷، ص ۳۰۴٫
۱۷٫ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۳۸۶٫
۱۸٫ تاریخ طبری، ج۳، ص ۹۴(خبر هاشم بن عتبه المرقال)؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۸، ص ۳۶٫
۱۹٫ البدایه و النهایه، ج۸، ص ۱۳۴؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۶، ص ۱۴-۱۵٫
۲۰٫ تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ط دارالفکر-بیروت، ج۴۲، ص ۹۳، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۳، ص ۲۳۰٫
۲۱٫ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۱۳۶؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج۲، ص ۸۱؛ الاستیعاتب، ابن عبدالبرّ، ج۳، ص ۱۰۹۵؛ و …
۲۲٫ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۱۱۲٫
۲۳٫ مسند، احمد بن حنبل، ج۴، ص ۳۶۸؛ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۳، ص ۱۳۶؛ کامل، ابن اثیر، ج۱، ص ۵۸۲؛ سنن ترمذی، ج۵، ص ۶۰۰؛ ح ۳۷۳۵، الاستیعاب، ج۳، ص ۱۰۹۵؛ البدایه و النهایه، ج۷ ص ۲۳۴؛ و …
۲۴٫ سنن ترمذی، ج۵، ص ۴۴۷؛ الاستیعاب، ج۳، ص ۱۰۹۴؛ مستدرک علی الصحیحین، ج۳، ص ۱۱۱٫
۲۵٫ مناقب خوارزمی، ص ۵۵، فصل ۴، ح ۱۹؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۱۳، ص ۲۳۰٫
۲۶٫ البدایه و النهایه، ابن کثیر، ج۷، ص ۲۳۴٫

منبع : تهرانی، حسین؛ (۱۴۲۷ ه.ق)، سؤالات ما شامل ۳۱۳ سؤال پیرامون مسائل اعتقادی، کلامی، فقهی، تفسیری و تاریخی، قم: نشر حاذق، چاپ دوم(۱۴۲۷ه.ق).


4 × = چهار