بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آثار آرامش’

آیات آرامش بخش قرآن

۲۶ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

استدلال ضمنی به آیات قرآن

آرامش، اسم مصدر از آرمیدن است، و در برابر اضطراب و دلهره به کار می‌رود و به حالت و صفت روانی و قلبی خاص (آسودگی خاطر، ثبات و طمأنینه) گفته می‌شود. ادامه ی نوشته

آیات آرامش بخش قرآن و ۷ اثر آرامش در زندگی

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

 

ارامش

ارامش

آرامش، اسم مصدر از آرمیدن است، و در برابر اضطراب و دلهره به کار می‌رود و به حالت و صفت روانی و قلبی خاص (آسودگی خاطر، ثبات و طمأنینه) گفته می‌شود. ادامه ی نوشته