بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آثار قناعت در زندگی’

آثار قناعت در زندگی

۶ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

قناعت در رفتار اقتصادی به معنای اکتفا کردن به اندک و ضداسراف‌کاری است. باید توجه داشت که قناعت بار منفی ندارد، زیرا در تقابل با حرص و آزمندی و اسراف و زیاده‌روی است.

ادامه ی نوشته