بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آثار و فواید رعایت حجاب و پوشش دینى‏’

فلسفه حجاب زن در اسلام

۲۰ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه
فلسفه حجاب زن در اسلام

در هیچ یک از آیات قرآن نیامده که زن‌ها در نوع و مقدار پوشش بدن (حجاب) آزاد هستند، بلکه آنچه در قرآن آمده، واجب بودن حفظ پوشش (حجاب) برای زنان است، اما این که این پوشش حتماً باید با چادر صورت گیرد، آیه‌ای به صراحت نداریم. آنچه در احکام دینی بیان شده ، مقدار پوشش زنان و اصل حجاب است،…

ادامه ی نوشته