بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آشكار كردن زينت ها’

چرا اسلام با خودآرایى و آشکار کردن زینت ها مخالفت کرده است؟

۲۰ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

zeynab-karbalaآرایش امرى فطرى و طبیعى است و حسّ زیبایى دوستى، سرچشمه پیدایش انواع هنرها در زندگى بشر شمرده مى شود علامه طباطبایى در تفسیر آیه ۳۲ سوره اعراف مى فرماید: «خداى متعال در این آیه، زینت هایى را معرفى مى کند که براى بندگان ایجاد کرده و گرایش فطرى انسان را به سوى آن قرار داده است و روشن است که فطرت جز به چیزهایى که وجود و بقاى انسان نیازمند آن است، الهام نمى کند» سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، ج ۸، ص ۷۹٫. ادامه ی نوشته