بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘احکام کاربردی نگاه، لباس،گفتگوها و زینت در اسلام!’

احکام کاربردی نگاه، لباس،گفتگوها و زینت در اسلام!

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

احکام در همه موارد و جایگاه های مختلف زندگی فرد،دستوراتی را ارائه کرده است. که عده ای از آن اطلاع ندارند، و عده ای هم مطلع نیستند و هم پیگیر نمی شوند و سهل انگاری می کنند.

ادامه ی نوشته