بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اخلاص’

 لطفا با خلوص نیت زندگی کن

۲۰ مهر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

یکی از راه های غلبه بر شیطان، به دست آوردن اخلاص در امور است.

ادامه ی نوشته

دسته هاموضوعات قرآنی برچسب ها: