بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اخلاق’

ده ویژگی اخلاقی امام مجتبی(ع)

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اخلاق، دستمایه سترگ هدایت است. زندگی کوتاه دنیا در پرتو آموزه های اخلاقی، خود بهشتی برین می شود. انسان برای رسیدن به رشد، کمال و بالندگی اخلاقی به شناخت نیاز دارد. شناخت، گاه از راه تحصیل معارف اخلاقی و گاهی از راه شناخت نمونه های عملی و به تعبیر دیگر، الگوهای اخلاقی ایجاد می شود.

ادامه ی نوشته

زندگی به سبک بهشتی

۶ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

MohagheghS52891

مفهوم سبک زندگی، ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شامل می شود؛ از نوع روابط اجتماعی در حوزه های مختلف گرفتی تا رفتار فردی، رفتار در خانواده و رفتار اجتماعی (مانند تعیین خوراک، پوشاک، مسکن، دکوراسیون، گذ… ادامه ی نوشته