بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘الصلوة “’

سه پله رشدمعرفت،نماز،بروالدین

۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱ دیدگاه

تقرب به وسیله نماز

قال الکاظم – علیه السلام -:

افضل ما یتقرب به العبد الى الله بعد المعرفة به ، الصلوة ؛بروالدین

بهترین چیزى که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهى تقرب پیدا مى کند، نماز و بر والدین است .(تحف العقول ، ص ۴۵۵) ادامه ی نوشته