بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘انحراف سیاسی’

عناصر اصلی انحراف سیاسی در نیمه نخست قرن یکم

۳۱ شهریور ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
 مکتب اسلام با ظهور خود در عصر جاهلی، ترقیات عظیم مادی و معنوی به وجود آورد. اما متاسفانه پس از مدتی با موانع و انحرافات عمیقی روبه رو شد که مسیر تکاملی جامعه اسلامی را منحرف ساخت. اصلی ترین انحراف سیاسی در نیمه اول قرن هجری از ماجرای سقیفه شروع می شود که در آن با کنار گذاشتن بیعت منصوص، زمینه خلافت دیگران فراهم آمده است.

 

ادامه ی نوشته