بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘انديشه مطهر»’

دوره های ضمن خدمت جهت کارکنان ادارات گناباد/انعکاس اخبار فروردین واردیبهشت۸۷(۴)

۲۸ اسفند ۱۳۹۲ بدون دیدگاه
-عباسعلی فاطمیرئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد از آمادگی این اداره جهت برگزاری کلاسهای آموزش ویژه کارکنان ادارات این شهرستان خبر داد . ادامه ی نوشته