بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘انسان خودشیفته’

فضای مجازی انسان خودشیفته می‌خواهد

۱۵ تیر ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

خودنمایی امروزه بسیار فراگیر شده است، چه در فضای مجازی و چه در زندگی واقعی و چه در جامعه! منشاء و دلیل خودنمایی چیست؟ تاییدطلبی، خودشیفتگی یا خودکم بینی؟

ادامه ی نوشته