بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘بنیاد خانواده’

استحکام بنیاد خانواده ازدستاوردهای حفظ حجاب است

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

رییس اداره تبلیغات اسلامی مه ولات گفت: حفظ ایمان،آرامش درونی واستحکام بنیاد خانواده ازجمله دستاوردهای حفظ حجاب ورعایت حریم زنان از دید نامحرمان است.

ادامه ی نوشته