بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تایباد’

۶۰۰ برنامه دین، نشاط، زندگی

۴ مهر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

مسئول امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری ۶۰۰ برنامه دین، نشاط، زندگی درخراسان رضوی خبر داد.

ادامه ی نوشته

گزارش تصویری گفتمان های عفاف و حجاب در مدارس تایباد و باخرزو درگز

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

مم
مسئول امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تایباد از برگزاری ۱۲ گفتمان عفاف و حجاب در شهرستان های تایباد و باخرز خبر داد. ادامه ی نوشته

سری جدید دوره آموزش مهارتهای زندگی در گنابادو بجستان و تایباد برگزار شد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ بدون دیدگاه
مهارترئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد از برگزاری سری جدید جلسه آموزش مهارتهای زندگی در ۱۰ منطقه این شهرستان خبر داد. ادامه ی نوشته