بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حضرت مهدی’

قیام امام حسین(ع) چه رابطه ای با حکومت حضرت مهدی (عج) دارد؟

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
علت و انگیزه اصلی قیام امام حسین یک چیز بوده است و بقیه چیزهایی که گفته می شود به منزله شاخه ها و زیر مجموعه آن علت اصلی می باشند و آن عبارتست از پاسداری از آئین اسلام و ترویج و گسترش آن در جامعه و تبیین و توضیح معارف آن برای مردم، و چون دین در واقع باز نمود فطرت و سرشت انسان است پس می توان از این هدف تعبیر به «بیداری و آگاهاندن مردم» نمود.

ادامه ی نوشته