بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خان محمدی’

تغییرات سبک زندگی طلبگی با حفظ هویت طلبگی

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

111111111111حجه الاسلام دکتر کریم خان محمدی، دارای سوابق تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام می باشد. ادامه ی نوشته