بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘رابطه ‎ي حجاب و عفاف’

مفهوم ، فلسفه و فواید حجاب

۲۰ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

dailypicحجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.
مفهوم و ابعاد حجاب
ادامه ی نوشته