بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘روز روستائیان و عشایر’

۱۵مهرماه به نام «روز روستائیان و عشایر» غیور و سلحشور ایران معرفى و نام‌گذارى شده است

۱۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 ۱۵مهرماه به نام «روز روستائیان و عشایر» غیور و سلحشور ایران معرفى و نام‌گذارى شده است

ادامه ی نوشته