بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘زن گنابادي’

۴ خبر از گناباد

۲۲ اسفند ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

13920622000215_PhotoAامام جمعه گناباد بر تأسیس مؤسسه‌های خیریه برای تأمین هزینه‌های درمان محرومان این شهرستان تاکید کرد. ادامه ی نوشته