بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عقل’

عقل -غفلت-هدایت

۲۴ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 

ارزش انسان به عقل و بینش
ام تحسب أن أکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الاکالانعم بل هم أضل سبیلا(۱۴۱۴)؛ آیا گمان می بری بیشتر آنان می شنوند یا می فهمند؟! آنان فقط همچون چهار پایانند، بلکه گمراهترند!

ادامه ی نوشته

ناتوان ترین مردم در بیان نهج البلاغه به همراه بیان ویژگی دوست خوب

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

شرح-نهج-البلاغهعاجزترین مردم کسى است که از به دست آوردن دوستان عاجز باشد و از او عاجزتر کسى است که دوستانى را که به دست آورده از دست بدهد. ادامه ی نوشته