بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘فلسفه زيارت چيست؟’

فلسفه زیارت چیست؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

واقعیت این است؛ یاد و زیارت پاکان و معصومان، آدمی را در مسیر پاکی و عصمت قرار می دهد.و انسان را بیش از بیش به خدا نزدیک می کند.

ادامه ی نوشته