بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘فوت همسر’

نظر فقها درباره عده طلاق، فوت همسر و ازدواج موقت

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

احکاممسئله عده زنان، فلسفه‌های متعددى دارد و منحصر به مسئله انعقاد فرزند نیست؛ لذا در تمام مواردى که شرع گفته است، زن باید عده نگه‌دارد؛ هرچند عقیم و نازا باشد، یا رحم خود را برداشته باشد. ادامه ی نوشته