بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘قیام امام حسین(ع) چه رابطه ای با حکومت حضرت مهدی’

قیام امام حسین(ع) چه رابطه ای با حکومت حضرت مهدی (عج) دارد؟

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ بدون دیدگاه
علت و انگیزه اصلی قیام امام حسین یک چیز بوده است و بقیه چیزهایی که گفته می شود به منزله شاخه ها و زیر مجموعه آن علت اصلی می باشند و آن عبارتست از پاسداری از آئین اسلام و ترویج و گسترش آن در جامعه و تبیین و توضیح معارف آن برای مردم، و چون دین در واقع باز نمود فطرت و سرشت انسان است پس می توان از این هدف تعبیر به «بیداری و آگاهاندن مردم» نمود.

ادامه ی نوشته