بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مؤمنان’

آزمایش و امتحان انسانها

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

به راستی چرا خداوند آدمی را می آزماید؟ آیا از نهان او آگاه نیست؟ خداوند، عالم به نهان و آشکار جهان خلقت است و هیچ چیز از او پنهان نیست و آزمودن او تنها برای آگاهی یافتن خود بشر از خویشتن است. ادامه ی نوشته

دسته هامقالات برچسب ها:,