بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مبارزه با شیطان’

داستانهایی ازعفاف گرایی

۱۷ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

چشمداستان عفت  و پاکدامنی:
موسی(ع) به مشیت خدا در خانه فرعون زیست و به دست همسر مؤمنه او ـ آسیه ـ پرورش یافت و جوانی نیرومند و غیور بار آمد.او به مظلومیت تعدادی انسان های مستضعف بدست قبطیان می اندیشید و همواره به حمایت و دفاع از ستمدیدگان برخاست تا آنجا که یکی از قبطیان را به هلاکت رساند. ادامه ی نوشته