بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘محبت به اهل بیت’

ده خصلتی که با محبت به اهل بیت بدست می آید

۲۸ شهریور ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

معنای دوم فراز فوق این است که کسی که در مقام محبت اهل بیت است، به مقام اخلاص در توحید رسیده است و مقام اخلاص در توحید مقامی است که در آن انسان جز از خدای متعال از همه مأیوس است.

ادامه ی نوشته