بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘مسئله عید و فطرت در قرآن’

عید فطر؛ ماه پیروزى برطاغوت نفس

۴ تیر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

عید فطر, اعمال عید فطر, معنای عید فطر

واژه «عید» از ریشه عود گرفته شده ‏و به معناى بازگشت است، و واژه «فطر» از فطرت‏ گرفته شده و به معناى سرشت است. بنابراین عید فطر؛ یعنى بازگشت‏ به فطرت و سرشت. ادامه ی نوشته