بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘موانع تقوا (قرآن).’

موانع تقوا (قرآن).

۷ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

بر اساس فرهنگ قرآن، عوامل بازدارنده تقوا عبارتنداز: اسراف، استکبار، تکذیب، کفر، غرور، جهل، انحراف، کوردلی، سوگند دروغ، دنیاطلبی، گناه و شیطان ادامه ی نوشته