بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نشانه های توکل به خدا’

راه و رسم زندگی: توکل بر خدا

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

روان شناسان معتقدند: تنها با اعتماد به نفس می توان مسیر پرپیچ و خم زندگی را پشت سرگذاشت و به کام یابی دست یافت، اما این نظریه برای کسی که برای مجموع جهان، فقط یک موجود مؤثّر مستقل به نام خدا قائل است و همه علل و اسباب را ناشی از اراده او می داند، ناقص است. پس در کنار اعتماد به نفس و تلاش و فعالیت، چیز دیگری لازم است که همان توکل و اعتماد به خداست؛ ادامه ی نوشته