بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نماز در سیره شهدا’

 نماز در سیره شهدا

۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

حمزه نخستین کسى بود که پیامبر (ص) بر جنازه او چندین مرتبه نماز خواند، شهیدان دیگر را هم مى‏‌آوردند و کنار او مى‏‌گذاشتند و پیامبر (ص) بر حمزه و یکایک شهیدان نماز مى‏‌گزارد …

ادامه ی نوشته

دسته هامقالات برچسب ها:

X نماز در سیره شهدا

۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

حمزه نخستین کسى بود که پیامبر (ص) بر جنازه او چندین مرتبه نماز خواند، شهیدان دیگر را هم مى‏‌آوردند و کنار او مى‏‌گذاشتند و پیامبر (ص) بر حمزه و یکایک شهیدان نماز مى‏‌گزارد …

ادامه ی نوشته

دسته هامقالات برچسب ها: