بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هته فرهنگی جوان’

برگزاری ۱۳۰۸ گفتمان دینی در هسته‌های فرهنگی جوان خراسان رضوی

۹ فروردین ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b3%db%b0%db%b8-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c

گروه اندیشه:  مسئول امورفرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: در سال ۹۳ در هسته‌های فرهنگی جوان روستایی خراسان رضوی ۱۳۰۸ گفتمان دینی برگزار شد. ادامه ی نوشته