بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘هشت سال دفاع’

تکلیف امروز ما بادرس گرفتن از هشت سال دفاع

۲ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

انقلاب اسلامی ایران برمحور مکتب اسلام وباسربندهای عاشورایی بنیانگذاری شد.

همین ویژگی دشمنی دشمنان را رقم زد وتابه امروز ادامه دارد .در ۳جنگ زیر دشمنان این انقلاب متحمل شکست گردیدند لذا آخرین تئوری آنها جنگ چهارم با محوریت اقتصادی و معیشت را رقم زده اند. ادامه ی نوشته

دسته هامناسبتی برچسب ها: