بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ویژگی های دختران’

ویژگی‌های یک دختر نمونه از نگاه اسلام

۲ مرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

 

 

دختر

 

فرزند دختر از منظر قرآن
در نظر مؤمنان به دین اسلام، دختر و پسر با هم تفاوتی ندارند. هر دو نعمت و حسنه ای هستند که خداوند متعال برای تداوم نسل بشر و تشکیل خانواده و عشق ورزی به پدر و مادر داده می شود. اما در نظر کفار و مشرکان، فرزند دختر مطلوب و قابل مقایسه با پسر نبوده و نیست. در این مقاله نویسنده کوشیده است که نگاهی اجمالی به دختر در آیات قرآن کریم داشته باشد. با هم مطلب را از نظر می گذرانیم. ادامه ی نوشته