بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘چشم چرانی و کوزه’

معالجه چشم چرانی

۸ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

برخی از عواملی که سبب دوری از چشم‌چرانی می‌شود به شرح زیر است: ادامه ی نوشته