بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘گفتمان دینی عفاف و حجاب’

گزارش تصویری گفتمان های عفاف و حجاب در مدارس تایباد و باخرزو درگز

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

مم
مسئول امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تایباد از برگزاری ۱۲ گفتمان عفاف و حجاب در شهرستان های تایباد و باخرز خبر داد. ادامه ی نوشته