بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘گفتمان های دینی’

بهره مندی۳۱ هزار و ۷۰۰ نفر از گفتمان های دینی روستاهای خراسان رضوی

۲۹ دی ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

فاطمیکارشناس مسئول امورفرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت:تاپایان جشنواره«هسته های فرهنگی جوان»۳۱ هزار و ۷۰۰نفرازگفتمان های دینی درسطح روستاهای خراسان رضوی بهره مند می شوند.

ادامه ی نوشته