بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘13مهر روز نیروى انتظامى؛’

شهادت «حضرت امام زین العابدین -۱۳مهر روز نیروى انتظامى؛

۱۳ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

شاهد و راوى واقعه خونبار کربلا که از آغاز حرکت پدر بزرگوار خویش به سمت کوفه و تا #آخرین لحظات شهادت او و تمامى اهل بیت و یاران ایشان، شاهد و ناظر این واقعه تاریخى بود ادامه ی نوشته